Plezier maakt alles beter

Hoe zou het zijn om het plezier weer terug te krijgen in je werk?

Plezier doorgeven, coachen voor leiders

De training is ontwikkeld voor alle leiders in de kerk. In een groep van zo’n tien gelijkgestemden ervaar je samen een aantal lessen over leiderschap. Natuurlijk met als doel om in de kerkelijke organisatie beter leiderschap te ontwikkelen. Het is prachtig dat deelnemers achteraf vertellen er ook in hun gewone leven veel aan gehad te hebben.

Werk methode

Vuurwerk

Gebaseerd op het boek ‘Kus de visie wakker’ van Jeroen Geelhoed c.s. is er een werkmethode ontwikkeld die organisaties de kans geeft om op zoek te gaan naar nieuw elan. Dat kan alleen met een gezamenlijke visie, een gezamenlijke ambitie.
Lees meer...
Cursus

SCRUM Project management

Scrum is een nieuwe en zeer flexibele manier van projectmanagement die inmiddels al jarenlang succesvol wordt toegepast in de ICT. In deze cursus wordt vooral gekeken naar de mogelijkheid om de Scrum methode toe te passen in andere dan ICT omgevingen. De cursus, vormgegeven als een Scrum proces, is volledig interactief. Een tweedaagse cursus voor alle mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij projecten. Van medewerker tot staf of directie. klik hier voor meer informatie (in het Engels)..
Cursus

Canvas business model generation

Hoe ontwikkel je een aanbieding die de klant verrast? Hoe maak je je aanbod zo goed dat een klant het niet kan weigeren en dat je als bedrijf ook nog een goed bestaan oplevert? Een van de hulpmiddelen bij deze training is het Canvas Business model generation. In twee dagen. gebaseerd op je eigen sterkte en de mogelijkheden van de klant, een goede aanbieding maken en een plan ontwikkelen om je aanbieding vorm te geven. Dat is het doel van deze training bedoeld voor bedrijfseigenaren, managers, zelfstandige proffesionals. Klik hier voor meer informatie (in het Engels).
Cursus

How to Change your world?

Veranderingen zijn leuk en belangrijk. Hoe ga je daar op een goede manier mee om. Er is veel over veranderingen en verandermanagement te zeggen. En het is ook prettig dat je een aantal kernbegrippen in een korte cursus kunt leren. Omgaan met veranderen en zorgen dat de veranderingen beklijven. In je eigen omgeving, met je eigen netwerk, met je eigen kennis en kunde. Een training voor iedereen die veranderingen leuk vind en er op een goede manier mee om wil gaan. Van leider tot volgeling. Klik hier voor meer informatie (in het Engels).
Leiderschapscursus

Plezier doorgeven

Leiderschapscursus van 10 dagdelen ontwikkeld en geleid om leidinggevenden in een vrijwilligers organisatie meer inzicht te geven in leidinggeven. Daarbij worden handvatten aangeven, inzichten vergroot en kennis gedeeld. Lees verder …
Training

Processen beschrijven

Programma van 2 dagdelen ontwikkeld en aan veel verschillende groepen mensen gegeven om mensen van de werkvloer die geen ervaring hebben in het beschrijven van processen te leren om hun eigen werkprocessen te beschrijven.
Workshop

Project Start Dag

Begeleiden van projectteams in het vaststellen en opstellen van een basis projectplan gebruik makend van door mijzelf ontwikkelde methode (in één dag een compleet project overzichtelijk maken en gezamenlijk een projectplan opstellen). Deze methodiek is inmiddels toegepast in meer dan 20 projecten.
Training

Projectmanagement the TOC way

Programma ontwikkeld en gegeven aan ervaren IT-ers om in 5 dagdelen te leren om te gaan met deze vernieuwende projectmanagement methodiek.
Cursus

Gesprekstechniek voor groepsgesprekleiders

Training van 2 dagdelen waarin aan de hand van een interactief vraagproces kennis wordt gedeeld en geoefend wordt in het voeren van groepsgesprekken.