Plezier maakt alles beter

Hoe zou het zijn om het plezier weer terug te krijgen in je werk?

vuurwerk – werk methode

Gebaseerd op het boek ‘Kus de visie wakker’ van Jeroen Geelhoed c.s. is er een werkmethode ontwikkeld die organisaties de kans geeft om op zoek te gaan naar nieuw elan. Dat kan alleen met een gezamenlijke visie, een gezamenlijke ambitie. En die vind je niet in een sessie op de hei of na een doorleefde nacht in een ivoren toren. Die kun je alleen maar vinden door met alle deelnemers / medewerkers op zoek te gaan naar de antwoorden op de volgende vier vragen:

  1. Waarvoor staan wij eigenlijk? Wat zijn onze kernwaarden?
  2. Waarom bestaan we? Wat is het hogere doel van onze organisatie?
  3. Waarheen gaan we? Wat stellen wij onszelf als gewaagde doelen?
  4. Waarin blinken we uit? Wat zijn onze kernkwaliteiten?

Deze vier vragen resulteren in document waarin deze vier elementen samen de visie van de organisatie vormen. Doordat iedereen die wil kan meedoen aan het proces en doordat het enthousiasme wat daardoor ontstaat aanstekelijk werkt, is het resultaat altijd een door iedereen gedragen visie. Sentle begeleidt het hele proces en adviseert de regiegroep om het goed te coördineren en geen stappen over te slaan. De methode is zo uitnodigend en transparant dat een participatie van meer dan 80% geen uitzondering is.