Er zijn veel manieren om te veranderen

Lees er hier alles over.

Veranderen door te ontdekken

Na een tumultueuze tijd van leiderschapsverandering en nieuwe structuren wisten een aantal mensen

Veranderen door te ontdekken

in de raad van oudsten van een kerk dat een visie de nieuwe verbindende factor zou worden. Maar er was een aantal jaren geleden al een prachtige volzin bedacht (die niemand kon onthouden) en hoe doe je dat anders dan? De enthousiaste regiegroep vroeg alle kerkleden mee te denken. Door ze uit te nodigen om tijdens een wandeling, een maaltijd, een ontmoeting tussen oude knarren en jongen honden, een grand cafe, een high-tea met elkaar gesprekken aan te gaan over de vragen welk doel onze kerk nu eigenlijk heeft en wat de kernwaarden zijn. Waar we in uitblinken en wat we over een paar jaar bereikt zouden moeten hebben.

En ze kwamen massaal. Met z’n honderden hebben ze hun verhaal aan elkaar verteld. Het was emotioneel, verrassend en men ontdekte dat ze meer gemeen hadden dan alleen een gebouw. In de evangelische kerk de Pijler zijn ze nog niet uitgepraat…