Er zijn veel manieren om te veranderen

Lees er hier alles over.

Veranderen door te luisteren

Het oorspronkelijk gestelde doel van de verandering bleek in de praktijk

Veranderen door te luisteren

niet zoveel te maken te hebben met de administratieve organisatie.

Het bleek dat samen werken aan een mooie toekomst voor het bedrijf niet goed meer lukte omdat samen werken ook samen luisteren betekent. En dat werd steeds minder.

Doordat een derde partij (die geen ander doel heeft dan een opdracht succesvol af te sluiten) in staat is om onbevooroordeeld naar iedereen te luisteren, kan iedereen ook naar hem luisteren.

En dan kunnen systemen wel opnieuw ingericht worden. Dan kan de administratie effectiever en de doorstroom sneller worden. En kan Van Breugel Transport groeien. En door beter te luisteren ook beter samen te werken.